ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Γενικοί Όροι Χρήσης

Ο ΠΑΡΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ SOPHROSYNA, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΣΤΗΡΙΞΗ Ή ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΡΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΙΑΤΡΟ· ΕΙΤΕ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΕΙΤΕ ΠΑΘΟΛΟΓΟ.

Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ SOPHROSYNA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ‘Η/ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΟΥ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ SOPRHOSYNA ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ‘Η ΛΟΓΟ. Η SOPHROSYNA ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ‘Η ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ Ή ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών τού ιστότοπου SOPHROSYNA, από τον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο τού περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την χρήση των υπηρεσιών και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστοτόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Απαγορεύετε η αντιγαφή ή δημοσίευση των κειμένων για οποιαδήποτε χρήση χωρίς την γραπτή έγκριση της διεύθυντριας της SOPHROSYNA’s.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών
Κανένα μέρος του παρεχόμενου στους χρήστες/επισκέπτες περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη· αντιθέτως εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση την δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου
Σε καμία περίπτωση δεν εγγυώμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε -ούτε καν από αμέλεια- για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη, από την χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου. Περιεχόμενο και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη. Επίσης δεν υποχρεούμαστε στην αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχούσας ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, την χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών/πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα/υπηρεσίες/πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του ιστοτόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυώμαστε ότι οι λειτουργίες του ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον συγκεκριμένο ιστοτόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο του.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των όρων χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Eλληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.